CREATIVE THINKING MAKES Ideas Go Wild ! AMAZE ME !

WE BOUWEN NIET ALLEEN HUIZEN, KANTOREN, GEBOUWEN... WE BOUWEN MEE AAN DE TOEKOMST EN AAN DROMEN!
NIET ENKEL JOUW DROMEN ZIJN BELANGRIJK VOOR ONS, OOK DEZE VAN KINDEREN EN JONGEREN MET EEN LEVENSBEDREIGENDE ZIEKTE. IEDER PROJECT DRAAGT DAAROM ZIJN STEENTJE BIJ TOT HET REALISEREN VAN HUN HARTEWENSEN.

HOE WERKEN WIJ

Persoonlijk contact

Een duidelijke communicatie is de basis van alle langdurige relaties

 • voorstelling
 • kennismaking project
 • noden, behoeften en wensen
01

Meten is weten

Bij renovaties of sloopdossiers wordt een 3D scanning gemaakt van de bestaande toestand. Deze wordt verwerkt naar een corresponderend 3D-model

 • Pointcloud
 • 3D scanning
02

De kunst van het ontwerpen

Stapsgewijs wordt vanuit een aantal voorontwerpen gewerkt naar een definitief ontwerp.

 • 3D model
 • BimX
 • Rendering
03

Van ontwerp naar realiteit

Vanuit het goedgekeurd model wordt de aanvraagprocedure gestart en opgevolgd

 • Omgevingsloket
 • Digitaal loket
04

Het bouwproces in volle ontwikkeling

Na verkrijgen van de nodige vergunning en externe studies wordt een uitvoeringsmodel opgemaakt. Die dient als basis voor het opstellen van de verschillende aanbestedingsdossiers. Na het versturen en ontvangen van de verschillende offertes wordt er in onderling overleg de uitvoerder aangesteld. De nodige planningen worden opgesteld

 • prijsaanvragen
 • offertes
 • prijsvergelijking
05

Realisatie van het ontwerp

Het is zover! Er wordt gestart met het optrekken van de constructie. Hierbij worden de werken van nabij opgevolgd en verslagen opgemaakt.

 • werfbezoeken
 • werfverslagen
06

Verwezenlijking van jouw project

Na voltooiing van de werken wordt het gebouw overhandigd aan de zorgende handen van de bouwheer. Het is nu tijd om te genieten na de intensieve periode

 • voorlopige oplevering
 • ingebruikname
 • definitieve oplevering
07

Testimonials

Hoe kunnen wij jou helpen